Шилтемелер

КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СӨЗДҮК

ОРУСЧА-КЫРГЫЗЧА СӨЗДҮК

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ОРФОГРАФИЯЛЫК СӨЗДҮГҮ

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ 1-БӨЛҮК

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ТҮШҮНДҮРМӨ СӨЗДҮГҮ 2-БӨЛҮК

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЖАЗУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ

ИШ КАГАЗДАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ ЖҮРГҮЗҮҮ

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ТЫНЫШ БЕЛГИЛЕРИ