Сөзү: Сейит Алтымышовдуку, Музыкасы: Бакыт Алишеровдуку


Тил жаралып Көкө-Теңир таңынан,

Адамзаттын дөөлөтүнө буйруган.

Адам деген түп сөзүнөн элимдин,

Кыргыз тили ай-ааламга жаңырган.


Кайырма:  

Кыргыз тили – жүрөгүм,

Манас ата туу туткан.

Кыргыз тили – Мекеним,

Менин өлкөм Кыргызстан!


Мекен тили Ата журттун кареги,

Биримдиги, күч-кубаты тиреги.  

Мекен тили куттуу кыргыз элимдин,

Көкүрөктө согуп турган жүрөгү.


Кайырма:  


Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы,

Мекен тили бак-таалайдын кутманы.

Мекен тили кан жаныбыз, туубуз,  

Ата журттун келечеги, ак таңы.


Кайырма: