Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 

Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын кеңешме органынын

КУРАМЫ


Осмоналиев Каныбек Осмоналиевич

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, кеңешме органдын төрагасы;

Иманалиев Кайрат Олжобаевич

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри;

Абдысадыр уулу Азат

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын канцеляриясынын Президенттин жана Министрлер Кабинетинин актыларын, башка актыларды редакциялоо жана котормо бөлүмүнүн башчысы;

Эркебаев Абдыганы Эркебаевич 

Кыргызстан калкы ассамблеясынын кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги (макулдашуу боюнча); 

Акматалиев Абдылдажан Амантурович

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги (макулдашуу боюнча);

Маразыков Турусбек Сейдакматович

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору, филология илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча);

Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Кыргыз билим берүү академиясынын лаборатория башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор;

Токтомаметов Алмазбек Даткабекович

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун директору, педагогика илимдеринин кандидаты;

Биялиев Кутман Абакович

Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин кыргыз тили кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин доктору, профессор (макулдашуу боюнча);

Чекиров Кубат Асангазиевич

“Кут Билим” гезитинин башкы редактору (макулдашуу боюнча);

Дюшеева Гульмира Самтыевна

“Тил Клаб” кыргыз тили борборунун жетекчиси (макулдашуу боюнча);

Курбанов Райымжан Рахманович

“Кыргыз тили” коому” коомдук бирикмесинин президенти (макулдашуу боюнча);

Мураталиев Мелис Казакбаевич

“Бакдөөлөт” коомдук бирикмесинин жетекчиси, коомдук ишмер (макулдашуу боюнча);

Сааданбеков Чоробек Идирисович

“Биздин мурас” коомдук фондунун директору (макулдашуу боюнча);


Садыкова Сымбат Зарылкановна

филология илимдеринин доктору (макулдашуу боюнча).