ТИЛ САЯСАТЫНЫН МОНИТОРИНГИ ЖАНА ТАЛДОО БӨЛҮМҮ

Ф. А. А.

Кызмат орду

Тел. номери

Эл. почтасы

1

СУПАТАЕВА АЛЬФИРА ИЛИЯСОВНА

Бөлүм башчы

(0312) 31-58-75

alfira13@list.ru

2

ЭСЕНОВ АЙЗАРАТБЕК КАНЫБЕКОВИЧ

Башкы адис

(0312) 31 58 26

esenovkdm@gmail.com

3

ОРОЗОВ АСЫЛБЕК КУДАЙБЕРДИЕВИЧ

Башкы адис

(0312) 31-58-26

orozov.asylbek@mail.ru 

4

ОСМОНАЛИЕВ ТЕМИРБЕК ӨЗГӨРҮШОВИЧ

Жетектөөчү адис

(0312) 31 58 21

temike54@mail.ru

5

МАДУМАРОВА ГҮЛЧЕХРА ШЕРАЛИЕВНА

Жетектөөчү адис

(0312) 31-58-15

sheralievnag@gmail.com

6

АЙТИЕВ БАКТЫБЕК БАЙГАЗИЕВИЧ

Адис

(0312) 31-58-75

aytiev69@mail.ru

7
САКЕЕВ ЧЫНГЫЗБЕК САРБАГЫШОВИЧ
Адис

(0312) 31-58-26

chyngyz.ss@gmail.comМАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ  ЖАНА УЮШТУРУУ  БӨЛҮМҮ

Ф. А. А.

Кызмат орду

Тел. номери

Эл. почтасы

1

ИШЕНАЛИЕВА АИДА ОГОБЕКОВНА

Бөлүм башчы

(0312) 31-57-73

ajumalieva@mail.ru

2

БИРНАЗАРОВА ГҮЛМИРА ТОМОТОЕВНА

Башкы адис

(0312) 31-58-15

birnazarova1963@mail.ru

3

ТАЛАСБАЕВ БАКТЫБЕК ЖЭЭНБЕКОВИЧ

Башкы адис

(0312) 31-57-73

talasbaevb1@gmail.com

4

БАЙЧЕКИРОВ НУРЛАНБЕК ЧОЛПОНКУЛОВИЧ

Башкы адис

(0312) 31 57 73


bainur67@mail.ru 

5

ЖАКЫБАЛИЕВ КУТМЫРЗА

Жетектөөчү адис

(0312) 31 57 73

jakybalievkut@gmail.com

6

ТОЛУКБАЕВА СЕЗИМ КАРЫБЕКОВНА

Жетектөөчү адис

0551 99 65 17

sezim.karybekova@mail.ru

7

САБЫРАЛИЕВА  АЙГЕРИМ САБЫРАЛИЕВНА

Жетектөөчү адис

0(312) 31-58-15

sabyralieva_88@mail.ru


АЙМАКТАРДА МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮ

Ф. А. А.

Кызмат орду

Тел. номери

Эл. почтасы

1

ТЕЛЕКМАНОВА АЛМАГҮЛ ӨМҮРЗАКОВНА

Бөлүм башчы

(03222) 5-50-88

osh.mamtil@gmail.com

2

МУРАТБЕКОВА ЭЛМИРА МУРАТБЕКОВНА

Башкы адис

(03722) 2-43-45

e_borukulova@mail.ru

3

МАМАТКАРИМ КЫЗЫ ЭРКАЙЫМ

Жетектөөчү адис

(03222) 5-50-88

erma24@mail.ruКЕНЖЕ ТЕЙЛӨӨЧҮ  КЫЗМАТКЕРЛЕР

Ф. А. А.

Кызмат орду

Тел. номери

Эл. почтасы

1

МАМБЕТОВА НУРГҮЛ ЖАНЫШБЕКОВНА

Башкы эсепчи

(0312) 31-58-80

n.janysh@mail.ru

2

ЖИЙДЕБАЕВА АНАРА ЖУМАКОЖОЕВНА

Кассир

(0312) 31-58-80

a.jidebaeva@mail.ru

3

БАДЫРОВА АЙТОЛКУН МЕЛИСОВНА

Кабылдама

(0312) 31-58-40

aytolkun.badyrova@mail.ru