Кыргыз Республикасынын Конституциясы

КР Конституциясы.pdf

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамы.pdf

«Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө» КР Мыйзамы.pdf

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары

КР Президентинин Жарлыгы № 319

КР Президентинин Жарлыгы УП N 21_1.pdf

КР Президентинин Жарлыгы УП N 268_1.pdf

КР Президентинин Жарлыгы N 120_2.pdf

КР Президентинин Жарлыгы N 358_2.pdf

КР Президентинин Жарлыгы УП N 365_1.pdf

КР Президентинин Жарлыгы N 155_1.pdf

КР Президентинин Жарлыгы № 119_1.pdf

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдору

КР Жогорку Кеңешинин токтому З N 830-II_1.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому N 567-IV_1.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому N 1592-IV_1.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому N 370-V_1.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому N 908-V_1.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому № 4938-V.pdf

КР Жогорку Кеңешинин токтому № 591-VI_2.pdf

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана буйруктары

Токтомдор:

КР Өкмөтүнүн токтому N 195_3.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому N 958_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому N 114_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому N 150_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому № 430_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому № 757_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому № 186_1.pdf

КР Өкмөтүнүн токтому № 510_1.pdf

Буйруктар:

КР Өкмөтүнүн буйругу № 151-р_1.pdf

КР Өкмөтүнүн буйругу № 41-р_1.pdf

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил

жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын жоболору

Улуттук комиссия жөнүндө жобо

Сыйлыктар жөнүндө жобо      (CЫЙЛОО БАРАГЫН ЖҮКТӨП АЛУУ)