Төмөнкү сөздөрдү уктуңуз беле? Кыргызча тест

Кээ бир сөздөрдү угуп эле жүрүп, бирок анын мааниси эмнени түшүндүрөрүн билбейбиз. Үңүлө келсек, аларды бабаларыбыз колдонуп келген, андан тышкары, көркөм чыгармалардан табабыз. Манастын тилин билебизби?.. Күмөн санап турсаңыз, төмөнкү тесттен өтүп көрбөйсүзбү?

Иштеп чыккан: https://sputnik.kg/victorina/20190706/1044954907/bayyrky-kyrgyzdar-koldongon-sozdor-boyuncha-test.html 

Архив