Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата беш айлык жарыяланды

Кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата беш айлык жарыяланды. Бул беш айлык залкар инсандын өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу, эмгектерин, илимий мурасын, чыгармаларын жайылтуу, жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатын көздөйт.

Архив