Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата жарыяланган беш айлыктын ЖОБОСУ

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия (мындан ары – Улуттук комиссия) тарабынан кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, кыргыз жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата жарыяланган беш айлык иш-чарасынын жол-жобосун белгилейт. 

2. Беш айлыкка республика боюнча бардык билим берүү мекемелери, жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка бардык каалоочулар катыша алат. 

II. Беш айлыкты өткөрүүнүн максаты

3. Беш айлык иш-чарасы төмөнкү максаттарды көздөйт:

- Залкар инсандын өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу;

- Окумуштуунун эмгектерин, илимий мурасын, чыгармаларын жайылтуу;

- Жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоо;

- Кеп маданиятын өркүндөтүүгө багыттоо;

- Коомчулукту сабаттуулукка үндөө;

- Мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү. 

III. Беш айлыкка катышуу шарттары

4. Акция 2021-жылдын 12-мартынан 31-августуна чейин жүргүзүлөт. Беш айлыктын алкагында иш-чараларды онлайн жана офлайн түрүндө өткөрүүгө болот:

1) Жогорку, орто жана башталгыч кесиптик окуу жайлары:

- Жыйын, тегерек стол, кереге кеңеш, конференция ж.б. иш-чараларды өткөрүү;

- Студенттер арасында дебаттарды өткөрүү;

- Окутуучулар, жаш илимпоздор арасында илимий макала, баяндама сынактарын уюштуруу;

- Студенттер арасында видео, эссе, дилбаян сынактарын уюштуруу;

- К.Тыныстановдун өмүр жолу, чыгармачылык, коомдук-саясий, илимий ишмердүүлүктөрү боюнча (ар бир багыт боюнча өзүнчө) тесттерди түзүү. 

Сынактардын жана тесттердин мыктылары окуу жайдын жетекчилиги тарабынан Улуттук комиссияга сунушталууга тийиш.

2) Мектептер:

- К.Тыныстановдун өмүр жолуна, ишмердүүлүгүнө байланыштуу окуучулар арасында викториналарды уюштуруу;

- Көргөзмөлөрдү, бурчтарды уюштуруу; 

- Таанып-билүүчүлүк жана маалыматтык ачык сабактарды өткөрүү;

- Мыкты деп табылган иштер, үлгүлүү сабактар райондук билим берүү бөлүмдөрү тарабынан Улуттук комиссияга сунушталууга тийиш.

3) ЖМК:

- залкар инсандын бейнесин ачып берген берүүлөрдү, уктурууларды, макалаларды, интервьюларды ж.б. материалдарды кеңири чагылдыруу.

5. Беш айлыктын алкагында жүргүзүлгөн иштерде сабаттуулукка өзгөчө көңүл бурулуусу кажет. 

6. Иш-чаралар социалдык тармакка жайылтылуусу шарт жана аларга #мамтил, #Тыныстанов_120 (хештег) белгилери сөзсүз коюлушу керек. 

7. Беш айлыктын алкагында жасалган иштер, өткөрүлгөн иш-чаралар ЖМК же социалдык тармактар аркылуу коомчулукка кенен жайылтылуусу шарт.

8. Беш айлыктын жыйынтыгын атайын билдирмеге толтуруп, 

mamtil-synak@mail.ru дарегине жөнөтүү зарыл. Билдирменин бланкы жана үлгүсү www.mamtil.kg сайтына жайгаштырылат.

IV. Беш айлыкты жыйынтыктоо

9. Беш айлыктын жыйынтыгы Улуттук комиссиянын буйругу менен бекитилген комиссия тарабынан чыгарылат. 

10. Беш айлык символикалуу түрдө К.Тыныстановдун туулган күнүнө карата жыйынтыкталат;

11. Беш айлыктын жыйынтыгында ушул Жобонун шарттарына ылайык жасалган иштери кызыктуу, мазмундуу, таасирдүү деп аныкталгандар, иш-чараларга жигердүү катышкандар Улуттук комиссия тарабынан сыйланат. 

V. Маалыматтык жеткиликтүүлүк

12. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын расмий www.mamtil.kg веб-сайтына, Фейсбук баракчасына жана “Кыргыз тили” гезитине ж.б. маалыматтык булактарга жарыяланат.

Байланыш телефондор: 0312 316604, 0312 315773, 0551 996517, 0551 996504.

Архив