Үстүбүздөгү жылы кыргыздын белгилүү агартуучусу, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жана окумуштуу Касым Тыныстановдун 120 жылдыгы белгиленет

МААЛЫМДАМА КАТ

Урматтуу кесиптештер!

2021-жылы 20-майда КР УИАнын Б.Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту, Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту жана КР Президентинин Аппаратына караштуу Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын “Мурас” фонду тарабынан уюштурулган мамлекеттик жана коомдук ишмер К. Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган “Касым Тыныстанов – Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери жана окумуштуусу” деген аталыштагы эл аралык илимий-практикалык конференцияга чакырат. 

Алгачкы кыргыз профессору, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, 1920–1930-жж. элдик билим берүү жаатындагы реформатор Касым Тыныстановдун өмүрү жана ишмердүүлүгү Кыргызстан тарыхында татыктуу орунду ээлейт. К. Тыныстанов жогорку жана жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматтарда туруп, өзүнүн принципиалдуу пикиринен артка кайтпастан, өлкөнүн коомдук-саясий жана маданий өнүгүүсүнө түрткү берген. Ал кыргыз адабий тил чөйрөсүндөгү реформаларды ишке ашырууга катышкан, ХХ кылымдын 30-жылдарындагы латын алфавитине ийгиликтүү өтүүгө, республикадагы жаңы мектептердин жана ЖОЖдордун ачылышына зор салым кошкон. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин жана кыргыз тилинин грамматикасы боюнча окуу китептерин («Окуу куралы», 1924; «Чоңдор үчүн алиппе», 1926; «Биздин тил», 1927; «Эне тил», 1928; «Кыргыз тилинин морфологиясы», 1934; «Кыргыз тилинин синтаксиси», 1936), ошондой эле кыргыз тил таануусу боюнча терминологиясын иштеп чыккан. 1925-жылы Москвада «Касымдын ырлар жыйнагы» жарыкка чыккан. 

1924-жылы Ташкент шаарындагы Агартуу институтун бүткөндөн кийин Түркстан Эл агартуу комиссариатындагы Илимий комиссиясынын катчысы, кийин төрагасы болуп иштеген. 1925-жылы «Ала-Тоо» газетасынын редактору, 1927–1930-жылдары Кыргыз АССРнин Эл агартуу комиссары, 1930–1937-жылдары алгач Кыргыз маданият жана куруу институтунун илимий кызматкери, кийин анын директору. Саясий репрессиянын жылдарында ага жүйөсүз буржуазиялык улутчул күнөөсү тагылып, 1937-жылы камалган жана 1938-жылы атууга кеткен. 1988-жылы К. Тыныстанов толугу менен акталган.

Уюштуруу комитети илимий-практикалык конференциянын темасына карата тармактар аралык илимий жаңы көз караштарды жана мамилелерди, ошондой эле теориялык мүнөздөгү чет өлкөлөрдүн мисалында өлкөнүн социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүүсүнө салым кошкон мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин ролун чагылдырган докладдарды колдоого алат. Конференциянын катышуучуларын жана докладдарды басмага сунуштоо уюштуруу комитети тарабынан ишке ашырылат. 

Конференция өткөрүлүүчү жайы – Бишкек ш., КР УИАнын конференц-залы, 2-кабат. 

Убактысы –2021-жылдын 20-майы, саат 10-00.

Иш-чаранын катышуучуларынын макалалары атайын жыйнакта жарыяланат.

Илимий-практикалык конференцияга окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана коомдук ишмерлер катыша алышат.

Макалаларды кабыл алуу 2021-ж. 20-майына чейин жана катышуу үчүн суроо-талаптарды 2021-жылдын 15-апрелге чейин төмөндөгү электрондук почта даректерине жөнөтүлүшүн суранабыз: kubatova-aida@mail.ru жана issikkul10@mail.ru 

Сурап билүү байланышы: + 996773999771, +996 312 641940, +996501490107.

Катышуучу жөнүндөгү маалымат

1. Аты-жөнү

2. Өлкө, шаар

3. Мекеме

4. Иши, илимий даражасы 

5. Иш жана үй телефону (шаарынын коду менен)

6. Электрондук почтанын дареги

7. Макаланын аталышы

8. Зарыл болгон техникалык каражаттар

Илимий макаланы жазуу талаптары

• Макаланын көлөмү 10 барактан көп эмес (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервалы 1,5).

• Макаланын башталышында автордун толук аты-жөнү жана илимий даражасы, иштеген жериңиз, дареги (телефон, электрондук дареги, факс, е-mail) көрсөтүлөт. 

• Автор сөзсүз түрдө макаланын аталышын, кыскача аннотациясын жана түйүндүү сөздөрдү орус, кыргыз жана англис тилдеринде берүү керек 

• Текстте келтирилген библиографиялык шилтемелер, ар бир беттин аягында, адабияттардын тизмеси тексттин аягына берилет.

Уюштуруу комитети

Архив