Мааниси терең макалдарга кайрылабыз. Кезектеги тест

Бул сапар кыргыздын макалдарына кайрылууну чечтик. Кептин көркүн чыгарып, уккулуктуу кылган дал ушул сөздөр эмеспи.

Андыктан кезектеги тестин төмөндөгү макалдарды улап, кептин толук маанисин ачууну сунуштайбыз.

Иштеп чыккан: https://sputnik.kg/20200626/makaldar-boyuncha-kyrgyzcha-test-1048735411.html

Архив