Көрнөк – көчөнүн көркү

“Кыргыз Республикасынын Мамлкеттик тили жөнүндө” мыйзамынын 24-беренесине ылайык келбеген КР Санариптештирүү министрлигине караштуу Калкты тейлөө борборлорундагы “ЦОН” деген жазууга чейин Улуттук комиссиянын кийлигишүүсүнүн негизинде, мамлекеттик тилде, Калкты тейлөө борбору (КТБ) деп мыйзам талабына ылайык жазылды. 

         Буга чейин “Калкты тейлөө борбору” деп астына майда тамга менен жазылса дагы, “КТБ” деп кыргызча кыскартылган варианты жазылбай келген. Эми бул кыскартылган варианты да кыргызчаланды.

Архив