Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиевдин жалпы мекендештерге КАЙРЫЛУУСУ

Урматтуу мекендештер!  Ардактуу тилге кайдыгер карабаган жалпы калайык калк!


Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, улутубуздун уңгусун сактап, элибиздин эртеңин шарттап, кылымдар кыйырынан бери келе жаткан кыргыздын улуу наркын келечек муунга жеткирүүдө кепил боло турган тилибизди ар бирибиз аздектеп сыйлоого, колдонууга жана коргоого милдеттүүбүз.

         Мекен үчүн кызмат өтөйм деген ар бир жараныбыз эң ириде мамлекеттик тилде сүйлөй да жаза да билүүсү зарыл. Анткени бардык иш кагаздар, сүйлөнгөн сөздөр, тактап айтканда, кандай гана иш болбосун тил аркылуу ишке ашат. Демек, кимибиз кайсыл тармакта иштебейли тилибизге болгон аяр мамилесинен улам анын эл-жерибизге болгон мекенчилдигин аныктаса болот. 

         Жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей бардыгыбыз жапа тырмак аракет жасап, мамлекеттик тилдин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүдө колубуздан келген жумуштун бардыгын жан дилибиз менен аткарсак тилибиздин бедели көтөрүлүп, өзүнүн татыктуу ордун табарына ишенебиз. 

                                                                                                                 

                                                                                                          Каныбек Осмоналиев           

                                                                                                          КР Президентине караштуу
                                                                                                          Мамлекеттик тил жана тил
                                                                                                          саясаты боюнча улуттук
                                                                                                          комиссиянын төрагасы, профессор
  


Архив