Х.Карасаевдин 120 жылдык мааракесине карата 1 айлык жарыяланды
Х.Карасаевдин 120 жылдык мааракесине карата 21-декабрдан 21-январга чейин сабаттуулукка багытталган 1 айлык өтөт. Бир айлыкка бардык тармактын өкүлдөрү катышууга мүмкүнчүлүк бар. Жигердүү катышыңыздар! 
ЖОБОСУ
1. Жалпы маселелер
Кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири, педагог, котормочу, публицист, туңгуч лексикограф жана лексиколог Хусеин Карасаевдин 120 жылдыгына карата КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бир айлык жарыялайт. Бир айлыкка республика боюнча бардык мамлекеттик-муниципалдык мекемелер, ишкана-уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, билим берүү мекемелери жана башка каалоочулар катыша алат.
2. Бир айлыкты өткөрүүнүн максаты:
 Залкар инсандын өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу;
 Окумуштуунун эмгектерин, илимий мурасын жайылтуу;
 Кеп маданиятын өстүрүүгө багыттоо;
 Коомчулукту сабаттуулукка үндөө;
 Кыргыз тилинин байлыгын даңазалоо;
 Мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү.
3. Бир айлыкка катышуу шарттары:
3.1. Бир айлык 2020-жылдын 21-декабрынан 2021-жылдын 21-январына чейин жүргүзүлөт. Бир айлыктын алкагында онлайн жана офлайн түрүндө төмөндөгү илимий, интеллектуалдык, маданий ж.б. иш-чараларды өткөрүүгө болот:
 Х.Карасаевге арналган жыйын, тегерек стол, кереге кеңеш, таанытуу жана маалымат берүүчү сабактар ж.б. иш-чараларды уюштуруу;
 ЖМКларда залкар инсандын бейнесин ачып берген берүүлөр, уктуруулар, макала-маектер ж.б. материалдарды кенен чагылдыруу;
 Х.Карасаевдин илимий эмгектерин, сөздүктөрүн, накыл кептерин жайылтуу;
 макала, баяндама, аудио-видео материалдарды жайылтуу;
 эссе, дилбаян, жат жазуу ж.б. уюштуруу;
 сабаттуулукка арналган ар кандай иш-чараларды уюштуруу;
 иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү, кыргыз тилин үйрөтүү курстарын уюштуруу;
 кыргыз китептеринин көргөзмөлөрүн уюштуруу.
3.2. Бир айлыктын алкагында жүргүзүлгөн иштерде сабаттуулукка өзгөчө көңүл бурулуусу кажет.
3.3. Иш-чараларды социалдык тармакка жайылтууда #мамтил, #Карасаев_120 белгилери (хештег) сөзсүз коюлуусу зарыл.
3.4. Бир айлыктын алкагында жасаган иштер, уюштурган иш-чаралар ЖМК же социалдык тармактар аркылуу коомчулукка кенен жайылышы шарт.
3.5. Жигердүү катышуучуларды аныктоо үчүн атайын билдирмелер mamtil-synak@mail.ru дарегинде кабыл алынат. Билдирменин бланкы Карасаев 120 (билдирме).docx.
4. Бир айлыкты жыйынтыктоо:
4.1. Бир айлыктын жыйынтыгын чыгаруу үчүн атайын комиссия курамы бекитилет.
4.2. Бир айлыктын жыйынтыгында кызыктуу, мазмундуу, таасирдүү иш жасап, жигердүү катышкандар Улуттук комиссия тарабынан сыйланат.
5. Бир айлыкты уюштуруу:
Бир айлыктын жобосу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын mamtil.kg сайтына, Фейсбук баракчасына жана “Кыргыз тили” гезитине жарыяланат.
Байланыш телефону: 0312 315773, 0551 996517, 0551 996504

Архив