Мамлекеттик агенттиктердеги мамлекеттик тилдин абалы

*мониторинг 2017-2018-жылдары жүргүзүлгөн.Архив