Мамлекеттик кызматтардагы мамлекеттик тилдин абалы

*мониторинг 2017-2018-жылдары жүргүзүлгөн. 

Архив