Министрлик жана комитеттердеги мамлекеттик тилдин абалы

*мониторинг 2015-2018-жылдары жүргүзүлгөн.  

Архив