Диета кармап өзүнө кам көргөн мыктыларга киресизби? Диетаны кыргыз эмне деген? Медициналык түшүнүктөр боюнча тесттен өтүп көрүңүзчү...
Архив