Мамлекеттик тил мыйзамынын 33 жылдыгынын урматына алыскы Шотландиядан "Дүйнө кыргыз тилинде сүйлөйт" флешмобу

Мамлекеттик тил мыйзамынын 33 жылдыгынын урматына алыскы Шотландиядан "Дүйнө кыргыз тилинде сүйлөйт" флешмобунун жообу

Архив