“Мамлекеттик тилди окутуунун методологиясы жана технологиясын өркүндөтүү чаралары” аттуу жыйын болду
Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетиндеги С.Жусуев атындагы мамлекеттик тил борборунда бир айлыктын 11-пункту боюнча КР Билим берүү жана илим министрлигинин “Мамлекеттик тилди  окутуунун методологиясы жана технологиясын өркүндөтүү чаралары” аттуу жыйыны  болду.
Архив