Жарнама чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Долбоор


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ


Жарнама чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө


1-берене.

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексине («Эркин Тоо» газетасы, 2021-жылдын 16-ноябры, № 122-123) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

107-беренеде:

– берененин аталышындагы «Уят сөздөрдү камтыган тексттерди пайдалануу» деген сөздөр «Тексттери тилдин орфографиялык ченемдерине ылайык келбеген жарнаманы жана көрсөтмө маалыматты жайгаштыруу» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 1-бөлүгүндөгү «Уят сөздөрдү камтыган тексттер менен» деген сөздөр «Тексттери тилдин орфографиялык ченемдерине ылайык келбеген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 2-бөлүгүндөгү «алты» деген сөз «үч» деген сөзгө алмаштырылсын;

– 3-бөлүгүндөгү «уят сөздөрдү камтыган » деген сөздөр «тексттери тилдин орфографиялык ченемдерине ылайык келбеген» деген сөздөргө алмаштырылсын.


2-берене.

«Жарнама жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 4, 195-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

14-берененин 2-бөлүгүндө:

– «ошондой эле» деген сөздөр алып салынсын;

– «камсыз кылуу боюнча аймактык бөлүм» деген сөздөрдөн кийин «, ошондой эле сырткы жарнаманын текстеринин тилдин орфографиялык ченемдерине ылайык келүүсү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы» деген сөздөр менен толукталсын.


3-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.Кыргыз Республикасынын

Президенти


Архив